Bc. Martina Jemelková

Martina JemelkováLidské tělo je dokonalý nástroj stvořený k pohybu, kterým celý život začíná i končí. Současný „sedavý způsob života“ nás ovšem bohužel často nutí k pravému opaku. V důsledku dlouhodobého setrvávání v relativně statických polohách či naopak neadekvátně zvolené pohybové aktivitě dochází k přetěžování svalových skupin a vzniku svalových dysbalancí. Svalová nerovnováha může vést ke změně postavení kloubů a přispívat tak k rozvoji bolesti. Tím se uzavírá bludný kruh, jehož jediným možným východiskem je správně vedená pohybová terapie.   

Mou snahou je odhalit příčinu vašich obtíží a během terapie sestavené na míru vašim potřebám společně pracovat na jejím odstranění. Ráda budu pracovat se všemi klienty s aktivním přístupem, kteří jsou ochotni převzít zodpovědnost za své zdraví.

   

 


Vzdělání:

2018 - 2021 Univerzita Palackého v Olomouci, FZV, fyzioterapie, Bc.
2016 - 2020

Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, tělesná výchova a sport, Bc.


 

Kurzy:

DNS – sportovní část I

Funkční trénink

Pánevní dno