Cvičení

Lekce jsou zaměřeny na odstranění svalových dysbalancí, zlepšení svalové koordinace, síly a flexibility. Cílem cvičení je dosažení napřímeného držení těla. Zaměřujeme se na oblast středu těla, tzv. hlubokého stabilizačního systému. Učíme se pozorně vnímat naše tělo. Cvičíme podle principů konceptu Spiraldynamik® s ohledem na správný anatomicko-funkční průběh pohybu tak, abychom předešli případnému přetěžování a opotřebování.

Využíváme rehabilitačních cviků, prvků jógy, Pilates a různých pomůcek (velkých a malých míčů, balančních čoček, therabandů).