• Úvod
  • Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální biodynamika

 

Základní informace

Kraniosakrální biodynamika je účinná neinvazivní metoda pracující na úrovni Zdraví. Tato úroveň je stále přítomná, je možné se na ni naladit a spojit se silami, které nás utvářejí, vyživují a řídí všechny životní funkce. V kraniosakrální biodynamice se těmto silám říká Potence a řídící princip v pozadí těchto sil se nazývá Dech života. Všeprostupující Dech života je zdrojem všeho projeveného, nejzákladnějším projevem našeho bytí a vrozenou moudrostí těla. Spolupráce s těmito uspořádávajícími silami dává kraniosakrální biodynamice nesmírnou hloubku a představuje esenci léčení.

 

Jak působí

Kraniosakrální biodynamika vnímá člověka jako celek, v němž se vše vzájemně ovlivňuje a biodynamické síly udržují rovnováhu a život. Tato metoda je celostní a její účinek můžeme zakoušet na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální i na úrovni ducha. Přispívá k nápravě tělesných obtíží, podporuje nervový systém a zmírňuje psychické potíže, pomáhá zpracování traumatu, je neocenitelným pomocníkem pro těhotné a děti a podporuje osobní transformaci.

Kraniosakrální biodynamika navrací rovnováhu tělu a mysli. Nezaměřuje na nemoc a nezabývá se odstraňováním symptomů, nýbrž pomáhá organismu najít cestu k přirozené rovnováze a směřuje jej ke zdravému fungování. Na této cestě se klient učí vnímat jemnou dynamiku svého vnitřního světa a rozpoznávat reakce vlastního těla, což prohlubuje vnímání sebe sama a přispívá k celkové stabilitě.

 

Co se děje při ošetření

Při ošetření vstupuje systém klienta do hluboké relaxace, ve které se aktivují samoléčebné funkce organismu. Organismus se reorganizuje, čerpá energii a harmonizuje podle svých aktuálních potřeb. V bezpečném a klidném prostoru jemného kontaktu si klient může dovolit nechat vše být a odpočívat. V hluboké přítomnosti terapeuta je možné odevzdat všechnu tíhu světa kterou nese, utišit napjaté nervy a znovu se spojit se svým středem.

 

Historie

Kraniosakrální terapie pochází ze západního lékařství, vyvinula se ve 20 stol. z oboru osteopatie. Americký osteopat Dr. William Garner Sutherland rozvinul kraniosakrální práci a kraniosakrální biodynamika je esencí jeho práce, která vznikla v posledních letech jeho života. Tu potom dále rozvinul jeho žák Dr. Rollin E Becker.

 

Z odborné literatury

Ukázalo se, že na kraniosakrální terapii velmi dobře reaguje široké spektrum zdravotních potíží či aspektů zdraví. Z těch fyzických jsou to mimo jiné bolesti hlavy, migrény, vady zraku, některé poruchy sluchu, tinnitus (zvonění/hučení v uších, ucpané dutiny, mentální bdělost, schopnost soustředění, poruchy učení (ADD, ADHD), autismus, regulace krevního tlaku, syndrom TMK (temporo-mandibulárního kloubu, neuralgie trojklanného nervu, zatuhlý krk, bolesti krční páteře a zad, posunuté obratle, pohyblivost pánve a kyčelních kloubů, pozice kosti křížové, ischias, délka nohou, držení těla a chůze, harmonická funkce bránic a dýchací ústrojí …

Žádný terapeutický přístup není vhodný pro každého, ale kraniosakrální terapie vykazuje vysokou účinnost u neobvykle široké škály potíží. Navíc přináší úlevu při potížích, se kterými si západní medicína často neví rady, jako např. s fybromialgií nebo chronickým únavovým syndromem. Většina pacientů s touto diagnózou tvrdí, že kraniosakrální ošetření je nejdůležitější a nejúčinnější součástí jejich léčby.

Hlubší přístupy ke kraniosakrální terapii došly k tomu, že se tato práce může zabývat nejen fyziologickými funkcemi těla. Může zahrnovat také práci s psychologickými tématy, následky životních zkušeností, vývojovou historií nebo traumaty.

Kraniosakrální terapii lze využít pro práci s dynamikou tekutin obklopujících mozek a míchu. Harmonizace této dynamiky přímo ovlivňuje centrální nervový systém a může vést k celkovému zlepšení všech mentálních a fyziologických funkcí.

Kraniosakrální navíc účinně zmírňuje následky stresu a obnovuje rovnováhu autonomního nervového systímu, což platí jak pro akutní, tak pro chronické stresové vzorce.

Lidé, kteří si sebou nesou emoční nebo fyzické trauma, zaznamenávají po kraniosakrálním ošetření výrazné zlepšení, protože se jejich autonomní nervový systém naučí, že může důvěřovat přítomnému okamžiku, a začne se orientovat ke zpracování a inegraci v celém systému.

Účinky kraniosakrální terapie mohou být díky jejímu celostnímu přístupu velmi komplexní.

Z knihy Kraniosakrální biodynamika
Roger Gilchrist

 

Nyní je možné se u nás na Kraniosakrální terapii objednat k Mgr. Marii Píšťkové, Bc. Hance Vojíkové nebo k Mgr. Markétě Muchové.