Cvičení

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) podle prof. Koláře je funkční diagnosticko-léčebný přístup založený na principech vývojové kineziologie, což znamená, že správné držení těla a správný průběh pohybu odvozuje od držení těla a pohybů zdravých dětí. DNS terapeutické postupy jsou založeny na principech cvičení ve vývojových polohách. Důraz je kladen na přesnou polohu v každém kloubu a na koordinaci svalů stabilizačního systému trupu, do kterého řadíme břišní svaly, bránici, pánevní dno a svaly zádové. Důležitou složkou DNS terapie je též nácvik správného dýchání během cvičení. Zásadní je, aby si pacient správný průběh pohybu v koordinaci se správným dechovým stereotypem uvědomil a zafixoval. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby. DNS terapie je hlavně edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory páteře a kloubů aktivovat ve statických polohách i v průběhu pohybu. V rámci terapie pacienti cvičí z počátku pod vedením fyzioterapeuta, který držení těla a pohyb koriguje. Postupně se pacient učí, jak sám rozpoznat a napravit chyby ve cvičení, v důsledku opakovaného pravidelného cvičení si optimální pohyby osvojuje a v přesně definovaných pozicích nacvičuje doma sám, a v ideálním případě pak správné držení těla a koordinované pohyby využívá v rámci běžných denních činností i v pracovních a sportovních aktivitách. Pro další informace navštivte www.rehabps.com.