Fyzioterapie

Jak pracujeme
Spiraldynamik®
Kineziotaping
Metoda Ludmily Mojžíšové
SM Systém

Základem úspěchu terapie je pečlivé vstupní vyšetření, které se skládá z anamnézy a kineziologického rozboru. Na základě tohoto vyšetření zvolíme individuálně kombinaci různých technik a metod. Pracujeme zejména podle konceptu Spiraldynamik®. Využíváme poloh z vývojové kineziologie, tak jak je popsal například Prof. Pavel Kolář.

Upřednostňujeme aktivní přístup k terapii, který vede nejlépe k dlouhodobému zbavení obtíží. Náprava nesprávných pohybových stereotypů je obtížná, ale možná v kterémkoli věku. Záleží jen na naší vůli a zodpovědnosti k vlastnímu tělu.

K terapii není nutný Poukaz na vyšetření / ošetření od lékaře.
Pokud máte k dispozici, přineste sebou lékařskou dokumentaci – RTG, MR, CT apod.

Vlivem sedavého způsobu života, jednostranného přetěžování, ale i díky vrozeným predispozicím se stále více setkáváme s bolestmi a obtížemi vznikajícími z nesprávných pohybových stereotypů. Odnaučili jsme se používat své tělo k dynamickému pohybu. Svaly ztrácejí svou pružnost, sílu, koordinaci a rozvíjí se svalová nerovnováha.

Pohybový koncept Spirální dynamiky řeší nápravu chybných - nekoordinovaných pohybů v učení se správnému trojrozměrnému pohybu. Cílem je přetvořit naučený pohybový stereotyp přes uvědomování si, vnímání a poznávání vlastního těla. Dá se říci, že je to návod, jak správně používat své tělo.

Tejpování pomocí kineziologických pásek je moderní metoda, která pomáhá v léčbě nejrůznějších onemocnění. Působí proti bolesti, stabilizuje a urychluje regeneraci tkání. Pracuje na principu ovlivnění svalového tonu, krevního a lymfatického systému. Svaly neslouží jen k pohybu těla, ale také řídí žilní oběh, lymfatický tok a tělesnou teplotu. Jakékoliv selhání správné svalové funkce vyvolá nejrůznější druhy zdravotních obtíží.

Kineziotaping pomáhá při:

 • akutních i chronických bolestí pohybového aparátu (bolesti zad, kolen, třísel; artrózy apod.)
 • doléčování úrazů, redukování zánětů a městnání tekutin (edémy, hematomy, jizvy)
 • ošetření bolestí způsobených přetížením (tenisový loket, patní ostruhy, syndrom karpálního tunelu)
 • neuro-reflexní ovlivňování (např. bolesti hlavy, menstruačních bolesti)
 • prevence nebo ochrana (např. po výronu nebo fraktuře kotníku místo ortézy, stabilizace kolena, ramena)
 • korekce vadného držení těla

Metoda Ludmily Mojžíšové se zabývá obtížemi spojenými se svaly pánevního dna. Tyto svaly jsou funkčně spjaty s reprodukčními orgány a navzájem se ovlivňují. Jejich napětí může být zvýšené z různých důvodů. Nejčastěji je to celková dyskoordinace svalů v oblasti pánve, stres nebo různé psychické příčiny. Metoda je nejvíce využívána k léčbě ženské funkční neplodnosti, kdy je velkou výhodou přirozená léčba bez hormonální zátěže.

Metoda pomáhá při:

 • nemožnosti otěhotnění, donošení plodu (léčba funkční sterility)
 • bolestivé nebo nepravidelné menses
 • opakovaných abortech
 • bolesti zevních pohlavních orgánů, bolesti při pohlavním styku
 • absenci menstruačního krvácení
 • hypoplazii dělohy, neprůchodnosti vejcovodů
 • obtížích v období klimakteria
 • inkontinenci
 • obstipaci
 • zlepšení hodnot při nálezu patologického spermiogramu
 • vertebrogenních obtížích
 • bolesti kostrče

Pro úspěch léčby je důležité každodenní cvičení, které Vám bude v průběhu léčby obměňováno. Terapie trvá nejméně půl roku, kdy docházíte jednou za menstruační cyklus. Úspěšnost záleží na motivaci k pravidelnému cvičení, příčině obtíží a věku (33% u funkční neplodnosti žen, 37% u oligospermie, 75% zlepšení vertebrogenních obtíží a 99% zlepšení při inkontinenci).

Více o metodě v tomto článku.

SM Systém je metoda založená na aktivaci spirálních svalových řetězců, které aktivují břišní svaly a protahují páteř směrem vzhůru. Tato trakční síla je přenášena jak na meziobratlové ploténky, tak na meziobratlové klouby. Tímto způsobem je páteř při pohybu aktivně stabilizována. Ke cvičení jsou využívána elastická lana.

Metoda SM Systém léčí konzervativní cestou akutní výhřez meziobratlového disku. Je účinná u řady chronických poruch páteře - spinální stenóza, skolióza, bolesti po operacích páteře. SM Systém je zároveň účinná prevence degenerace páteře při stereotypním zaměstnání, sedavém zaměstnání nebo jednostranně přetěžujícím sportu.