Mgr. Martina Ehlová

Obor fyzioterapie jsem si vybrala, protože chci pomáhat lidem zvládat bolest a problémy s pohybovým aparátem právě prostřednictvím pohybové terapie. Za důležité považuji to, aby zejména ti, kteří mají dlouhodobé problémy, pramenící např. z jednostranné zátěže (kancelářská práce, raketové sporty apod), si uvědomili, že oni sami by měli změnit pohybové návyky a životní styl a s tím bych jim ráda pomohla. Věřím, že spolu dokážeme najít příčinu bolesti a následně zacílit terapii na klíčovou oblast a vybrat cviky, které budete schopni zapojit do běžného denního i pracovního života. Velkým vzorem je pro mě Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marika Bajerová, které nahlíží na člověka komplexně. Zabývají se fyzioterapií funkce, kdy fyzioterapeut ze struktury těla a napětí měkkých tkání a reaktibility pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima. Těším se Vás a doufám, že spolu vyřešíme vaše obtíže a cvičení pro vás bude radost.


 

 

 

 

 

 

 

 

Praxe v oboru:  

2014 -                                                                                         
2011 -  
2009 - 2011

 

2008 - 2009

 

2008 -

 

2007 - 2008

 

2006 - 2011

 

  

Studium fyzioterapie:

2009 - 2011

                                     

2005 - 2008

 


Odborné kurzy:

2015-2017

                            

2014

 

2013

 

2012

                    

2011

 

2010

 

2008

 

2007

 

2006