Mgr. Eliška Valová

Fyzioterapie se v dnešní době stává nedílnou součástí života moderního člověka. Hlavní příčinu vidím v neustálém přetěžování organismu, jak po stránce fyzické zejména u vrcholových i rekreačních sportovců, tak po stránce psychické například neustálý stres v práci či osobním životě. Tyto negativní vlivy se pak často podepíší na pohybovém aparátu ve formě bolestivých iritací různého charakteru. Ve fyzioterapeutické praxi se setkávám s řadou diagnóz od bolestivých stavů vertebrogenního či funkčního charakteru, poúrazových či pooperačních stavů, ale i vadného držení těla u dětí nebo adolescentů. Není mi cizí ani problematika břišních diastáz.

Velmi pozitivně mě oslovila metoda Dynamické neuromuskulární stabilizace – DNS dle pana profesora Koláře. Tato metoda se mi zásadně osvědčila v praxi, jelikož pomáhá odstraňovat svalové dysbalance, optimálně centrovat klouby a v neposlední řadě správně aktivovat nitrobříšní tlak, tedy střed těla. Metoda DNS je také „krásná“ v tom, že ji můžeme aplikovat při běžných činnostech života a tím tedy dané stereotypy fixovat a posilovat.

V terapii považuji za důležité klienta správně diagnostikovat a zahájit cílenou terapii. Požaduji aktivní přistup klienta k terapii, tím pádem se může fyzioterapie stát součástí Vašeho životního stylu. Mou vizí je ukázat Vám cestu k řešení daných obtíží a tím se jich zbavit. Těším se na Vás!


 

Praxe v oboru:

2019 - Fyzioterapeut v ordinaci Fyzio Balance.
2017- 2019 Fyzioterapeut v ordinaci Rebarborka s. r. o., Brno
2016- 2017 Fyzioterapeut v ordinaci Neurofyzionet spol. s. r. o., Brno
2015-2016 Fyzioterapeut v ordinaci Rehabilitace Budějovická s.r.o., ambulantní a částečně lůžková rehabilitace, Brno
7/2015 - 8/2015 Fyzioterapeut v ordinaci Soukromá klinika Logo s.r.o., Brno
2012 – 2015 Fyzioterapeut v ParaCENTRUM Fénix, Brno
7/2014 Fyzioterapeut v zařízení Rehafit- rehabilitační centrum pro tělesně postižené, Praha
8/2013 - 11/2013 Fyzioterapeut v ordinaci Rehabilitace doktora Černého, Brno
8/2012 Fyzioterapeut v ordinaci Rehabilitace R & RC, Brno

Studium fyzioterapie:

2013 - 2015 Masarykova univerzita Brno - Lékařská fakulta, magisterský studijní program, obor Fyzioterapie.
2009 - 2013 Masarykova univerzita Brno - Lékařská fakulta, bakalářský studijní program, obor Fyzioterapie.

Odborné kurzy:

2019
  • Kurz diagnostika a terapie funkce dospělé i dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie
2018
  • Kurz Dynamická neuromuskulární stabilizace – část D, Praha- certifikovaný terapeut
2017
  • Refresh kurz SM systém
  • Kurz Dynamická neuromuskulární stabilizace – část C, Bratislava
2016
  • Kurz Dynamická neuromuskulární stabilizace – část B, Žilina
  • Kurz Dynamická neuromuskulární stabilizace – část A, Bratislava
2014
  • Pasivní účast na konferenci Pomocné prostředky usnadňující život spinálních pacientů
2013
  • Kurz Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém
  • Kurz SM systém část I. a III.
  • Kurz Kinesiotaping (Rehasport)