O nás

Mgr. Lucie Fridrichová

Věřím, že při léčbě pohybového aparátu, stejně jako při jakémkoliv jiném léčebném procesu, je důležité zachovat si lidský a co možná nejindividuálnější přístup ke každému. Mou snahou je najít příčinu vašich potíží v pohybovém aparátu, které mají často souvislost také s momentálním psychickým stavem, pracovním nasazením, nevhodně zvoleným tréninkem či úplně jinými zdravotními potížemi. Je tedy nezbytně nutné dívat se na každý problém komplexně. Jelikož je fyzioterapie mimo jiné vlastně nauka o co nejkvalitněji provedených pohybech, budeme vhodnými technikami společně pracovat na změně špatných pohybových stereotypů. Společně, protože bez vaší vědomé spolupráce nebude efekt léčby nikdy stoprocentní a trvalý. Těším se tedy na naše společné řešení vašich potíží.Praxe v oboru:

2017-současnost

fyzioterapeut v ordinaci Fyzio Balance.

2016 - současnost

Lektor cvičení pro ženy po porodu v Centru pro rodinu a sociální péči.

2013 - 2017

Fyzioterapeut v rehabilitační ordinaci pro děti a dospělé Rebarborka s.r.o.

2012

Fyzioterapeut v rehabilitační ordinaci Marie Levíčkové.

2012

Fyzioterapeut v ParaCENTRU Fenix.

2008 - 2011

Školní praxe na nemocničních lůžkových odděleních.


Studium fyzioterapie:

2014 - 2016

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetřovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií - získaný titul Mgr.

2008 - 2011

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta - získaný titul Bc.


Odborné kurzy:

2019

  • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)
  • workshop Posturální trénink
  • workshop Diastáza

2016

  • Poznej své pánevní dno.

2015

  • SM Systém
  • Propriofoot® Concept

2014

  • Terapie ramenního kloubu v konceptu BPP (bazálních posturálních programů)
  • Refresh kurz Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie

2013

  • Medical Taping Concept
  • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie