Ceník

Fyzioterapie
standardní doba balíček
55 min. 5x55 min.
750 Kč* 3250 Kč
Cvičení
jednorázový vstup permanentka
55 min. 10x55 min.
170 Kč 1500 Kč
Kineziotaping
první aplikace další aplikace
25 min. za každých 15 min.
250 Kč 100 Kč
Kraniosakrální biodynamika
(CSB)
60-75 min.
650 Kč*
Fyzioterapie Cvičení Kineziotaping Kraniosakrální biodynamika
standardní doba balíček jednorázový vstup permanentka první aplikace další aplikace Kraniosakrální biodynamika
55 min. 5x55 min. 55 min. 10x55 min. 25 min. za každých 15 min. 60-75 min.
750 Kč* 3250 Kč 170 Kč 1500 Kč 250 Kč 100 Kč 650 Kč*
*Pro děti do 15ti let, studenty, seniory a osoby na rodičovské dovolené 650 Kč.

Pozn.)
Terapie je možné omluvit maximálně 24 hodin předem.

Therapy can also be in English.

  • Pokud se klient na domluvenou terapii nemůže dostavit, zruší rezervaci v rezervačním systému, nebo nám to oznámí (telefonicky nebo formou sms) nejpozději 24 hodin před smluvenou terapií. Když se tak nestane, je klient povinen za neuskutečněnou terapii zaplatit plnou cenu.
  • V případě, že se klient bez omluvy nedostaví na předem smluvenou terapii a nebude k zastižení na telefonu, zůstaneme v ordinaci a budeme očekávat jeho příchod max. 15 minut od dohodnutého času.
  • V případě že klient na terapii dorazí později, čas konce terapie zůstává zachován, klient uhradí plnou částku.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Nemáme žádné smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.
Platnost balíčku fyzioterapie jsou 3 měsíce.
Cvičení ve skupinách o max. počtu 7 osob.
Permanentka na cvičení je přenosná a platí 4 měsíce.
K ceně tapingu je nutné připočítat cenu kineziologické pásky.

Přijímáme poukazy Sodexo: Dárkový, Flexi, Relax, Fokus a Bonus Pass.

Dárkový poukaz

Potěšte své blízké dárkovým poukazem. Poukazy je možné využít na jakékoliv služby z naší nabídky v libovolné hodnotě od 500 Kč.